Simpel

In de door mij gegeven train-de-trainer cursussen, besteed ik in de klassikale sessies veel aandacht aan het versimpelen van lesmateriaal. Ik pas dit zelf ook toe in mijn voorbereiding van de training. Waar mogelijk maak ik de lesstof simpel. De opdracht die ik aan mijzelf geef is: maak het simpel, maak het daarna nog simpeler en als ik denk dat ik er ben versimpel ik het materiaal nog een keer.

Ik begin met één centraal geprojecteerde foto. De eerste opdracht voor de cursisten is: beschrijf deze foto. De opdracht die de deelnemers van mij krijgen leidt vrijwel altijd tot discussie met en in de groep.

Moskou, 2012

Mijn opdracht heb ik ruim gedefinieerd. In de opdracht probeer ik de groep niet te beïnvloeden. Wanneer de opdracht zou zijn: beschrijf wat je ziet, zal men met name gericht zijn op de visuele waarneming van het getoonde beeld. Zodra de deelnemers hun beschrijving van de foto hebben opgeschreven ga ik verder met de volgende opdracht: vat jouw beschrijving van de foto samen in één zin. Ook deze zin laat ik opschrijven door de aanwezigen. Mijn laatste opdracht aan de groep is: beschrijf nu de foto in één woord.

De resultaten zijn altijd uiteenlopend. Sommigen vatten de foto samen in één visuele interpretatie, anderen kiezen voor de overheersende kleur en een enkeling schrijft uitsluitend het gevoel op dat deze foto geeft. Elk gegeven antwoord is goed. De persoonlijke interpretatie van de foto door de deelnemer aan de cursus staat altijd buiten discussie.

De serie opdrachten over de foto geeft mij als trainer inzicht in het voorkeurs representatiesysteem van de deelnemers. Na de opdracht leg ik uit waarom ik als trainer voor deze opdracht gekozen heb. Iedere deelnemer is immers anders en neemt de stof anders in zich op. Om succesvol te zijn als trainer is het essentieel de manier waarop je lesgeeft aan te passen aan de representatiesystemen van de deelnemers. Het representatie voorkeursysteem is de persoonlijke zintuigelijke voorkeur van de deelnemer. Onze zintuigen zorgen ervoor dat wij de realiteit ervaren. Dit is een samenstelling van beelden, geluiden, gevoelens, smaken en geuren.

Door tijdens mijn train-de-trainer cursus in te spelen op de verschillende zintuigen, laat ik de cursisten ervaren dat de aangeboden stof op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Ieder persoon verwerkt de informatie anders en als trainer moet je hier zeker rekening mee houden.