Business coaching

In de business coaching richt ik mij op de begeleiding van een persoon, team of organisatie op verschillende vlakken binnen het werkterrein. Deze begeleiding kan  zowel gericht zijn op de ontwikkeling binnen de eigen organisatie als op het willen switchen naar een andere organisatie.

Verandering of vooruitgang begint bij bewustwording, zelfinzicht en reflectie. Daarmee wordt ruimte gecreëerd om te leren. Dan zie je wat er bij je past en wat je los kunt laten. Je leert om te werken vanuit jouw kracht en beter presteren zodat jij je talenten en kwaliteiten optimaal kunt benutten.